UWAGA: Zakres pomocy udzielanej przez gabinety dostępne na mapie ustalany jest WYŁĄCZNIE przez właścicieli. Bezpłatna pomoc dotyczy przede wszystkim pomocy w stanach pilnych (ból zęba). Bezpłatne leczenie nie dotyczy zazwyczaj procedur ortodontycznych czy implantologicznych. Organizatorzy akcji nie biorą odpowiedzialności za zakres oraz formę świadczonych usług. 

 

Odszukaj samodzielnie na mapie (lub poproś polskich przyjaciół) gabinet zlokalizowany najbliżej Twojego miejsca pobytu, a następnie umów wizytę korzystając z podanych danych.

 

ПРИМІТКА. Обсяг допомоги, яку надають офіси, доступні на карті, визначають ТІЛЬКИ власники. Безкоштовна допомога в основному стосується допомоги при невідкладних станах (зубний біль). Безкоштовне лікування зазвичай не стосується ортодонтичних чи імплантологічних процедур. Організатори акції не несуть відповідальності за обсяг і форму наданих послуг.

Знайдіть самостійно на карті (або запитайте у польських друзів) кабінет, який знаходиться найближче до вашого місця перебування, а потім запишіться на прийом використовуючи вказані дані.

Польські кабінети пропонують БЕЗКОШТОВНУ ДОПОМОГУ.

Dodaj gabinet

Dołącz do dentystów wspierających Ukrainę

Aktualności

FDI wyjaśnia jak promować zdrowie jamy ustnej wśród uchodźców

Eksperci Światowej Federacji Dentystycznej FDI […]

Więcej

Ważne wsparcie Łodzi

Na stronie internetowej Urzędu Miasta […]

Więcej

Partnerzy

www.dentysciukrainie.pl to akcja społecznościowa. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za formę świadczenia pomocy przez gabinety, udostępniają jedynie mapę placówek gotowych pomóc bezpłatnie potrzebującym z Ukrainy.

це соціальна акція. Організатори не несуть відповідальності за форму допомоги, яку надають кабінети, вони лише розповсюджують карту закладів, готових безкоштовно прийняти потребуючих з України.